DVR snimači, Kamere, HD, IP, AHD, Konektori BNC, DC,
AC Adapteri za napajanje kamera, UTP kablovi, izrada kablova.

Video nadzor je svakome poznat kao skup sistem zaštite imovine koji su do skoro koristile samo banke.

Sveopšta digitalizacija omogućila je da i ovi sistemi postanu jeftini i svakome pristupačni.
Video nadzor se pokazao kao višestruko isplativa investicija.

Uređaji za snimanje podatke na HDD. Mogu biti Digitalni video rekorderi
DVR ili kartice za vdeo nadzor koje se instaliraju u kompjuter.

DVR je samostalni uređaj za video nadzor koji snima materijal na
interni hard disk različitog kapaciteta.

Savremeni uredjaj za video nadzor, imaju mogućnost da pratite i preko interneta.

Lan (USB) konekcija za DVR je sve češca i najpraktičnija opcija za povezivaje sa
kompjuterom radi jednostavnog prebacivanja podataka, ali i osvežavanje firmwarea.

Digital Video Rekorder od priključaka ima: USB 2.0, Lan vezu sa kompjuterom.

Kamere za video nadzor su danas prilično pristupačne,
te ukoliko ih prihvatimo kao preventivnu meru sigurnosne zaštite, postaju i neophodne.

Prednosti su im mnogobrojne...

Osim što u svakom trenutku možete znati šta se dešava na lokaciji koja vam je važna,
sa ili bez snimanjem tona. Prosleđivanje date slik je osnovni zadatak kamera.

Dok se sam proces i snimanje obavlja na centralnom uređaju koristeći poseban softver.

Ovi sistemi se mogu nazivati i tradicionalnim, jer zadovoljavaju potrebe osnovnog broja populacije korisnika.

DVR Snimači.

Kamere.

Napajanje.

BNC Konektori.

DC Konektori.

Video Baluni.

Kutije za montažu kamera.

Mikrofoni.

Razdelnik napajanja.

Kontakt.

Desing by laptopbgd © 2012g.

Web Analytics