DVR Snimači.

Kamere.

Napajanje.

BNC Konektori.

DC Konektori.

Video Baluni.

Kutije za montažu kamera.

Mikrofoni.

Razdelnik napajanja.

Kontakt.


Prodaja DC konektora napajanja kamera za Video Nadzor:

Najčešću primenu imaju u sistemima video nadzora.
Konektori za napajanje imaju standardni spoljašnji
prečnik od 5,5mm a unutrašnji 2,5mm

što je standard za video nadzor i CCTV
DC konektori za povezivanje bilo koje kamere, bilo kog proizvođača.
U ponudi je više različitih DC konektora. Najpopularniji je:
DC konektor na šraf kao i konektori na žabicu i sa kablom.


DC Konektor napajanja muški na šraf.

Montira se do kamere i povezuje sa napojnom paricom pomoću šrafova.
Ovaj konektor za napajanje kamera se uglavnom se koristi u sistemima video nadzora.
Sa druge strane kabla napojne parice potrebno je montirati ženski
DC konektor koji se spaja sa izvorom napajanja.

Cena: 52,00 din

DC konektor muski na sraf za napajanje kamera video nadzora, DC konektor muski na sraf za napajanje kamera video nadzora,


DC konektor napajanja ženski na šraf.

Montira se do napajanja i povezuje sa šrafovima
za napojnu paricu-kabl. Uglavnom se koristi u sistemima video nadzora.
Sa druge strane kabla napojne parice potrebno je
montirati muški DC konektor koji se spaja sa kamerom.

Cena: 52,00 din

DC konektor zenski na sraf za napajanje kamera video nadzora, DC konektor zenski na sraf za napajanje kamera video nadzora,


DC konektor napajanja muški na žabicu.

Montira se do kamere za video nadzor.
Povezivanje kabla i konektora vrši se pritiskom na polugu na vrhu konektora.
Povezivanje pozitivne žice vrši se na isti način kao i povezivanje negativne žice.
Za povezivanje ovog konektora nije vam potreban alat.

Cena: 75,00 din

DC konektor muski na zabicu za napajanje kamera video nadzora, DC konektor muski na zabicu za napajanje kamera video nadzora,


DC konektor napajanja ženski na žabicu.

Montira se do napajanja za kamere video nadzora.
Povezivanje kabla i konektora vrši se pritiskom na polugu na vrhu konektora.
Povezivanje pozitivne žice vrši se na isti način kao i povezivanje negativne žice.
Za povezivanje ovog konektora nije vam potrebannikakav alat.

Cena: 80,00 din

DC konektor zenski na zabicu za napajanje kamera video nadzora, DC konektor zenski na zabicu za napajanje kamera video nadzora,


Desing by laptopbgd © 2012g.

Web Analytics